Creació

Al gener de 2019 la comissió de circ de l’Ateneu, composada per diferents professionals i persones que s’estimen el circ, van proposar a Marine Fourteau i Marcel Vidal dirigir el 24è Circ d’Hivern.

Després de seleccionar els artistes que formen part de l’espectacle van començar dos períodes de residència a La Central del Circ.

Des de principis de novembre es troben finalitzant la creació al teatre de l’Ateneu. Aquí podeu veure part d’un assaig.

Des de l’Ateneu tenim el desig i la voluntat d’obrir els processos artístics a les diferents comunitats que envolten el projecte, amb l’objectiu de fer partícips en diferents nivells a col·lectius que transiten aquest espai com poden ser l’alumnat d’instituts propers que realitzen l’assignatura circ, o la comunitat de l’Escola Juvenil de Circ de l’Ateneu.

Aquestes finestres permeten conèixer el procés de creació i testar diferents escenes amb públic, així com generar espais de confiança i relació amb els artistes.

Per un altre cantó, també permet explicar totes les tasques que requereix la producció d’un espectacle d’aquest tipus, moltes d’elles queden darrere de l’escenari com pot ser el vestuari, la il·luminació, la direcció o la comunicació.